18-02-2020 11:50
Navigatie
Scoring OMK door:
Wedstrijdschema + Info OMK 2020

Wedstrijdklassen gedefinieerd conform NK reglement

Ervaringseis voor deelname is gelijk getrokken met die van andere NK kwalificatie-wedstrijden, zoals b.v. de Zomerwedstrijden. Dat betekent een ervaringseis van tenminste 5 wedstrijddagen.

De titel Open Militair Kampioen Zweefvliegen 2020 is voor de militair die als hoogste geklasseerd staat in het overall klassement van de deelnemende actief dienende miltaire en burger medewerkers van defensie.

Wedstrijd-schema  
Inschrijving : via de website vanaf zaterdag 1 februari 10:00 tot 1 mei.
Aanmelden deelnemers
: zondag 7 juni 15:00 tot en met 20:00 @Terlet
Openingsbriefing : zondag 7 juni om 21:00 uur
  (voor militaire deelnemers is het tenue burger)
Wedstrijd : 8 tot en met 12 juni
Prijsuitreiking
: 12 juni

Kosten
Inschrijfgeld : 45 euro,
  gratis voor actief dienende militairen en burgers bij defensie
Lierstart : Wedstrijdstarts zijn gratis.
Slepen : Beperkte mogelijkheid tot slepen voor eigen rekening.
Camping : Gratis t/m 3 personen per team (= per vliegtuig)

Overige info:

De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor (aan de hand van het aantal en soort deelnemers) te bepalen wie er uiteindelijk daadwerkelijk kunnen deelnemen: het veld is namelijk gebonden aan een absoluut maximum van 60 deelnemende vliegtuigen. Volgorde van inschrijving is dus niet per definitie de rangorde van deelnemers. Uiteraard hebben Militairen en burger Defensie medewerkers, actief dienend en postactief, te allen tijde voorrang op burgers. Echter, schroom niet U in te schrijven indien het aantal van 60 reeds is bereikt!

Logfile zelf aanleveren op USB-stick of SD-kaart, of liever nog, uploaden!!

De wedstrijd is een sportieve krachtmeting om de titel Open Militair Kampioen Zweefvliegen. De uitslag van deze wedstrijd telt mee als b-wedstrijd en aldus voor de nationale ladder indien tenminste 7 deelnemers in de desbetreffende klasse hebben deelgenomen.

Handicap en klasse-indeling: zie wedstrijdreglement.Volg OMK op
KNMI Buienradar
Verwerkingstijd: 0.11 seconden